Här jobbar vi för fullt med nya hemsidan.

2018-03-16
Responsive image

Kattklubben Katten och Jag, KKoJ,
bildades av fyra familjer 2007.
Vår tanke med klubben var att
vara medlem i en kattklubb där vi i lugn och ro kan
ställa ut och föda upp våra katter.
För det är ju det det handlar om, katten och jag.