Logo, KKoJ

Bli medlem i KKoJ

Hem
logga

Bli medlem i Kattklubben Katten och Jag
KKoj är en SVERAK ansluten klubb som bildades 2007
Medlemskap kostar 500:- / år.
Familjemedlem kostar 100:- / år.
Stödmedlem 100:- / år
Du är medlem från inbetalningsdatum och ett år frammåt.

Vi har avslutat vårt postgirokonto i december 2015.
Alla betalningar till klubben via Swich nummer 0705788004

Är du ny medlem eller vill du ändra dina uppgifter då vill vi att du skickar ett mail till vår kassör med följande uppgifter:
Namn, adress, postadress, telefon, e-post och om du tidigare varit med i någon kattklubb.

Vår kassör Marie Nordberg Bengtsson kan även svara på dina övriga frågor.

E-post till Marie
Telefon till Marie

Här finns en informationsfolder om KKoJ

Folder

Kattklubben Katten och Jag