logo

Kattklubben Katten och Jag, KKoJ,
bildades av fyra familjer 2007.
Vår tanke med klubben var att vara medlem i en kattklubb där vi i lugn och ro kan ställa ut och föda upp våra katter.
För det är ju det det handlar om,
Katten och Jag.